Stalen WFP

Sinds begin jaren ’90 zijn NS90 dwarsliggers met Skl spoorstaafbevestiging met kunststof Wfp* in gebruik op hoofd- en nevensporen. In rechtstanden en ruime bogen volstaat deze oplossing voor snelheden tot 200 km/u. *): De hier genoemde opsluitplaten worden doorgaans aan geduid met Wfp, hetgeen een afkorting is van Winkelführungsplatten.

1.1 Slijtage van standaard “kunststof” wfp in krappe bogen

Dit laatste treedt zeker op als de kraagbout onvoldoende is aangedraaid en de binnenlus van de klemveer die bedoeld is om de klemplaat op de dwarsligger te drukken niet aan ligt. Dit risico is vrij groot omdat de klemkracht die door de kraagbout (met zijn zeer grove spoed van 12,5 mm) wordt opgebracht, nauwelijks groter is dan de kracht benodigd om de klemveer voor te spannen en omdat de klemkracht een vrij grote spreiding kent.


1.2 Oplossing voor het probleem

De modificatie van de spoorstaafbevestiging op de NS90 om deze geschikt te maken
voor toepassing in krappe bogen betreft het toepassen van een draadbout en moer op een stalen opsluitplaat in combinatie met een kunststof isolatieplaatje. De stalen opsluitplaat is hard en slijt-vast genoeg om de belasting van de spoorstaaf op te nemen en kan met behulp van de draad-bout krachtig op de dwarsligger worden geklemd.


1.3 Toepassingsgebied

De Sbi spoorstaafbevestiging op NS90 spoor met UIC54 spoorstaven kan worden toegepast tot een boogstraal van 300 meter.

1.4 Life Cycle Costs en milieu

Installatie van de Sbi is eenvoudig en toepassing voorkomt slijtage van de spoorstaafbevestiging. Uit een LCC-analyse van dit product is gebleken dat in krappe bogen met NS90 flink op onder-houdskosten kan worden bespaard, waardoor de investering zich in korte tijd terugverdient. Bij nieuwbouw levert toepassing van Sbi op NS90 ten opzichte van spoor op 14-002 liggers een fikse besparing op de bouwkosten.

Wij denken graag mee. Bel ons gerust met uw vraag.

BROCHURE STALEN WFP (NL)
INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSVOOrSCHRIFT (NL)
Ga naar DeltaSwitch
Wij denken graag mee. Bel ons gerust met uw vraag.