VBK voor duoblok dwarsliggers

Bij de introductie van de eerste duoblok dwarsliggers in de jaren ’80 (70?) werden deze uitgevoerd met de zogenaamde Nefit-veer. Met een speciaal gereedschap kon deze spoorstaafklem worden aangebracht en verwijderd. De klemkracht van deze bevestiging liet echter te wensen over en ook trad slijtage op aan de kluisgaten van de duoblok. In de loop der tijd zijn alle Nefit veren vervangen door de SKL-75 klem. Deze werd met een speciale bout vast gezet op de dwarsligger. Lange tijd zorgde dit voor een afdoende oplossing van het probleem en konden de spoorstaven hiermee goed worden vastgezet.

Bij de introductie van de eerste duoblok dwarsliggers in de jaren ’80 werden deze uitgevoerd met de zogenaamde Nefit-veer. 

Met een speciaal gereedschap kon deze spoorstaafklem worden aangebracht en verwijderd. De klemkracht van deze bevestiging liet echter te wensen over en ook trad slijtage op aan de kluisgaten van de duoblok. In de loop der tijd zijn alle Nefit veren vervangen door de SKL-75 klem. Deze werd met een speciale bout vast gezet op de dwarsligger. Lange tijd zorgde dit voor een afdoende oplossing van het probleem en konden de spoorstaven hiermee goed worden vastgezet.

Nu de SKL klem meer dan 20 jaar in gebruik is, neemt ook hiervan de klemkracht af waardoor de spoorstaven dreigen los te komen. Belangrijkste oorzaak is de verdere slijtage aan de kluisgaten waardoor de bevestigingsbout achterover helt en de klem minder ver wordt ingedrukt. Wanneer de klemkracht eenmaal onvoldoende is, neemt niet alleen de slijtage aan het kluisgat toe maar heeft ook het beddingplaatje onder de spoorstaaf hiervan te lijden. Doordat het beddingplaatje dunner wordt, neemt de klemkracht nog verder af en wordt het probleem versterkt. Uiteindelijk kan dit leiden tot spoorverwijding in bogen en beschadiging van de duoblok dwarsliggers waardoor spoorvernieuwing nodig is.

Naar aanleiding van de bovenstaande situatie heeft KamPa BV de VBK ontwikkeld. Deze VerBeterde Klem maakt gebruik van een isolator die een extra steunpunt levert waarop de klem rust. Door het aandraaien van de klembout kan eenvoudig de vereiste klemkracht worden geleverd, ongeacht de toestand van het kluisgat, dwarsligger of het beddingplaatje. Naast het verhogen van de klemkracht, heeft de toepassing van de VBK ook een positief effect op de isolatieweerstand van het spoor op duoblokdwarsliggers.

Door de VBK toe te passen op duoblok spoor, kan de levensduur hiervan worden verlengd met 10 tot 15 jaar.

Wij denken graag mee. Bel ons gerust met uw vraag.

INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFT (NL)

De VBK Is het alternatief voor de SKL75 spoorstaafbevestiging op Duoblok dwarsliggers.

Waarom wordt de VBK toegepast:

 • Slijtage verschillende delen huidige bevestiging
 • Ruim/beschadigd kluisgat
 • Verstaffing beddingplaat
 • Haakbout te weinig schroefdraad
 • Slijtage SKL 75
 • Ontbreken afstandhouder

Wat zijn de voordelen van de VBK-bevestiging:

 • De klemhouder wordt alleen nog verticaal belast;
 • Geen puntbelasting meer op de klemhouder;
 • Grotere veerweg van de klem;
 • Klemkracht is in-en nastelbaar;
 • Veerklem kan niet teruglopen/verdraaien;
 • Isolatie spoorstaven ten opzichte van de ligger;
Ga naar Dwarsligger Faunapassage
Wij denken graag mee. Bel ons gerust met uw vraag.